Bamsebo

STORE BARN

3-6 år

Antall barn: 26

Antall voksne: 4 herav 2 pedagoger og 2 fagarbeidere