Nøtteliten

Små barn

1-3 år

Antall barn: 16

Antall voksne: 4 herav 1 pedagog og 3 fagarbeidere