Støttepedagog

Barnehagen har 100% støttepedagogstilling besatt av en barnehagelærer.