Sikkerhetsrommet

Sikkerhetskortet

Alle i vår barnehage har avlagt Sikkerhetskortet for 2018 også våre faste vikarer.