Sikkerhetsrommet

Sikkerhetskortet

Alle i vår barnehage har avlagt Sikkerhetskortet for 2017 også våre faste vikarer.