Barnehagens strategiplan

For å nå barnehagens visjon "Best på barn" har styret i barnehagen vedtatt følgende strategiplan for barnehageåret 2021-2022.

En strategi er en overordnet plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres, enn om hvordan noe skal gjøres.

STRATEGIPLAN 2021-2022