Sikkerhetsrommet

Alle i vår barnehage har avlagt Sikkerhetskortet for 2020 også våre faste vikarer.