Bamsebo

STORE BARN

3-6 år

Antall barn: 26

Antall voksne: 6 herav 2 pedagoger og 1 barne- og ungd.arb. 100%, 1 barne- og ungd.arb. i 50% og 2 fagarbeidere i 100% frem til desember. De går da ned i 80% ut juni måned.