Harestua

Store barn

3-6 år

Antall barn: 26

Antall voksne: 5 herav 3 pedagoger og 2 barne- og undomsarbeidere.