Fagleder

Barnehagen har egen fagleder i 50% stilling. Stillingen er besatt av spesialpedagog med master, og har i tillegg bl.a. foreldreveiledning.