Skogmus

Småbarn

1-3 års avdeling

Antall barn: 16

Antall voksne: 4 herav 2 pedagoger,  2 fagarbeidere og 1 pedagogisk medarbeider