Nyheter

 • Barnehagens strategiplan

  For å nå barnehagens visjon "Best på barn" har styret i barnehagen vedtatt følgende strategiplan for barnehageåret 2023-2024

  26.08.2021 11.27
 • MyKid

  Kommunikasjonsportal

  09.03.2017 19.41
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Laster..

Barnehagens vedtekter

Vedtekter for Samvirkeforetaket Brøttet barnehage SA, org. nr. 988278750 Vi har delt opp vedtektene i to. Dette fordi selskapets vedtekter er styrt av samvirkeloven og barnehagevedtektene er styrt av barnehageloven.

Samarbeidsutvalget - SU

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med representasjon av foreldre og personale. SU-representanter velges på foreldremøte i september for kommende barnehageår.