Velkommen til Skogmus

Skogmus er en småbarnsavdeling med 15 barn fra 1 til 3 år. Vi er 5 ansatte, 2 barnehagelærere, 1 barne- og ungdomsarbeider og 2 pedagogiske medarbeidere.

Barnehagen skal være et godt voksested med trivsel, glede og humor, der barna får rik mulighet til å leke og utforske. For at barna skal få trygge relasjoner og knytte seg til voksne og andre barn, vektlegger vi på Skogmus ro og nærhet. Vi samarbeider om å bygge opp en trygg base som innebærer varme, gode og gjensidige relasjoner mellom barn og voksne. Vi voksne er på gulvet sammen med barna, for å gi de en trygg havn når de trenger det. Vi bekrefter og anerkjenner barnets følelser slik at barnet opplever seg sett og forstått.

På Skogmus er vi opptatt av å gi barna tid og rom til å leke. Hver dag deler vi barna på Skogmus inn i mindre grupper, både inne og ute. Vi har romslige planer for barna, og vi følger barna og deres behov for lek, avkobling, ro og hvile. Vårt mål er å bidra til at barna kjenner glede, og opplever mestring i egen lek og i samspill med hverandre. Vi har en fast dagsrytme hver dag, som gir de yngste barna forutsigbarhet og trygghet.