Velkommen til Harestua

Vi er 26 herlige barn i alderen 3-6 år og 5 voksne, hvorav en pedagogisk leder, en barnehagelærer og 3 barne - og ungdomsarbeidere.

På Harestua er vi opptatt av at barna skal få tid, ro og god plass til å leke.  Vi deler barnegruppa i to eller i mindre grupper gjennom dagen. Vi har valgt å ha blandet alder i gruppene, dette for at barna skal ha muligheten til å ha gode rollemodeller og muligheten til å lære av hverandre. Det er stort fokus på lek og lekemiljøet på avdeling. Vi er opptatt av lekens verdier og hva lek kan innebære. Det kan blant annet innebære alt i fra å ta valg, sette seg inn i en rolle, fordele ansvar, forhandle, bruke matematiske begreper, turtaking, bruke hele kroppen motorisk, de opplever glede og mestring, viser omsorg og øver på å se saker fra flere sider. Når barna er i lek er vi opptatt av å være tilstedeværende voksne slik at barna kan få leke alene, men at vi følger med og kan veilede og støtte barna i leken. Vi er også lekende voksne ved at vi er med i barnas lek, det syns barna er artig.

Vi rullerer på å være ute/inne og på tur.  Når vi er på tur går vi annenhver uke til referanseområdet vårt hvor det er en lavvo og naturlekeplass. Ellers går vi på tur til nærområdets lekeplasser og turområder. Vi utforsker og undrer oss i naturen.

De eldste barna på avdeling er på førskolegruppe en gang i uken, hvor de har samling, oppgaver og lek med førskolebarna på Bamsebo som er den andre storbarnsavdelingen.