RUTINE FOR ARBEID MED TRYGT OG GODT BARNEHAGEMILJØ BAKGRUNN

Bakgrunnen for denne rutinen er nytt lovverk om psykososialt barnehagemiljø som gjelder fra 1.januar 2021.

Rutinen skal bidra til at barnehagene arbeider aktivt med å sikre et trygt og godt barnehagemiljø gjennom forebygging og tydelige retningslinjer for når og hvordan barnehagen skal reagere dersom et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Rutinen er førende for hvordan de Brøttet barnehage skal arbeide med trygt og godt barnehagemiljø. 

Se vedalgt rutiner:

Rutine for trygt og godt barnehagemiljø versjon 1.0

Vedlegg 1 - Meldeskjema

Vedlegg 2 - Undersøkelsesskjema

Vedlegg 3 - Aktivitetsplan