Best på Barn

"Brøttet barnehage best på barn" er visjonen vår og det vi strekker oss mot. Hvert barn er unikt, og skal bli sett og hørt. Vi er opptatt av helhetlig læring og at vi voksne legger til rette for mestring, utvikling og læring. Skolene i vårt nærmiljø er Aronsløkka skole, Åssiden skole og Øren skole, men vi har også tidvis barn fra Solbergelva.