Vår lavvo i skogen

På uteområdet vårt i skogen, har vi to lavvoer hvorav den ene har installert ovn til kalde høst- og vinterdager. Der finnes også bålgrop, utedo og mange ulike lekeapparater i naturmateriale. Her er det barn og voksne 2-3 ganger i uka igjennom året. Førskolegruppa vår har stort sett alle sine opplegg her ute.

Fagområdet fra Rammeplanen 2017: Natur, miljø og teknologi

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
  • får kunnskap om dyr og dyreliv
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
  • får kjennskap til menneskets livssyklus.