Årsplan

En god barndom varer livet ut. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste vi kan være en del av som barnehage!

Alle barnehager forplikter seg til å utarbeide en årsplan for sin barnehage. Denne endres hvert år ettersom hvilke føringer som blir gitt fra stat og kommune. Barnehagen legger tilgrunn hvilke føringer som er gitt og bestemmer overordnet satsningsområde for sin barnehage.

Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet i den pedagogiske virksomheten. Årsplanen skal også være en synliggjøring for foreldre. Gjennom årsplanen kan foreldrene følge med i våre aktiviteter og få kjennskap til- og forståelse for det arbeidet som drives i barnehagen. Årsplanen er også en informasjon og dokumentasjon til barnehagens tilsynsorgan, kommunens politikere og administrasjon.Årsplanen er barnehagens ansikt utad og skal klargjøre barnehagens mål og metoder.

Vi gleder oss til å ta fatt på årets store og små hendelser og sammen gjøre barndommen verdifull!

Se vedlagt årsplan;

Årsplan teoridel 2021-2022 Hjemmeside

Årsplan-2021-2022-Kalender Hjemmeside