Foreldresamarbeid

Dere foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Dere er eksperter på eget barn og kjenner barnet best.

Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter.

 

Se vår plan for foreldresamarbeid i Brøttet barnehage her; Plan for foreldresamarbeid i Brøttet bhg

Våre forveninger til foresatte:

 1. Vi ønsker et tett samarbeid.
 2. Ta opp med din avdeling om det er noe
 3. Ha realistiske forventinger til oss
 4. Dere må være varsomme på hva dere sier og uttrykker når barna er tilstede
 5. Si hei i garderoben, så lærer vi barna å si hei.
 6. Legg til rette for nye vennskap og inviterer også de barna som barnet ditt ikke alltid leker med
 7. Tenk litt hvem dere snakker med på fellestreff…
 8. Følg SU regler for bursdagsinvitasjoner
 9. Snakke positivt om andre barn, foresatte, personal og barnehage.
 10. Gi tilbakemeldinger på barns trivsel og opplevelser
 11. Følg opp informasjon og ha et tett samarbeid med barnehagen