Barnehagens vedtekter

Vedtekter for Samvirkeforetaket Brøttet barnehage SA, org. nr. 988278750 Vi har delt opp vedtektene i to. Dette fordi selskapets vedtekter er styrt av samvirkeloven og barnehagevedtektene er styrt av barnehageloven.

Brøttet barnehage er organisert og drevet som et samvirkelag hvor alle som signerer kontrakten er eiere etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer skissert i bl.a barnehagens vedtekter.

§ 1 SAMVIRKELAGET.

Samvirkelagets navn er: Brøttet barnehage SA. Samvirkelaget har skiftende medlemstall, skiftende kapital og begrenset ansvar. Barnehagen eies av alle medlemmene med begrenset ansvar. Det enkelte medlem svarer således ikke utover sin andel for lagets forpliktelser. Samvirkelaget skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

§2 FORMÅLET.

Formålet er på beste måte å etablere, eie og drive barnehage for Medlemmenes barn. Samvirkelaget har ikke næring som formål og er et non profitt foretak.

Selskapets vedtekterSamvirkevedtekter april21

Barnehagevedtektene: Vedtekter for foretaket Brøttet bhg. SA endring årsmøte 2021