Velkommen til Bamsebo

Vi er 27 barn på Bamsebo i alderen 3-6 år. Vi er opptatt av at vi skal være en arena for sosial utvikling og læring, bygging av relasjoner og etablering av vennskap.

Barna skal få erfaringer med å forstå og takle forskjellighet. Vi er en avdeling som anerkjenner barnets følelser og hjelper barnet til å finne løsninger. Slik at barnet opplever seg forstått, kjenner mestring, utforsker mer og utvikler tillit til seg selv og andre.

Vi er en stor avdeling, derfor deler vi opp barnegruppen store deler av dagen. Gruppene er aldersinndelt i Pandagruppe som er de eldste barna og Bamsegruppe som er de yngste. Vi deler på å være inne, ute og på tur. Vi går tur til lavvoen hver uke, hvor vi utforsker naturen, leker og spiser maten vår. Vi har jobbet mye med lekens inne og ute miljø, dette er noe vi har stort fokus på.

Vi er en praksisbarnehage, som tar imot studenter fra Universitetet. Dette er med på å gjøre avdelingen mer faglig oppdatert og skjerpet på vår rolle som barnehageansatte som skal være gode rollemodeller for barna.

Bamsebo består av seks voksene som er fordelt utover fem stillinger.