Skogmus

Småbarn

1-3 års avdeling

Antall barn: 16

Antall voksne: 6 herav 2 pedagoger,  2 fagarbeidere og 2 pedagogisk medarbeidere.